Op TenderNed is de vooraankondiging gepubliceerd van de openstelling van de Landelijke Raamovereenkomst iDiensten Brug- en SluisBediening en TunnelBediening en -Bewaking (en beheer en onderhoud). Kenmerk TenderNed is 306812. Het document is ook via deze website beschikbaar. Aan de op deze website gepubliceerde documenten kunnen geen rechten worden ontleend. Alle communicatie over en formele documenten [...]
Read More

Gemeenten en provincies kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme centrales vanaf nu eenvoudig afnemen ‘as a service’. Samen met marktpartijen en het ministerie van IenW hebben zij de afgelopen jaren slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Na een gezamenlijke Europese aanbesteding door meerdere decentrale overheden zijn nu landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een [...]
Read More

In samenwerking met het Ministerie van IenW is de brochure Smart Mobility, Dutch Reality over het landelijk toepassen van iDiensten gepubliceerd. Deze publicatie, die beschrijft hoe decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales kunnen afnemen als een dienst, geeft het meest actuele overzicht weer rond de iDiensten, nu Fase 3 van het landelijke programma iCentrale [...]
Read More

Het landelijk programma iCentrale heeft in samenwerking met kennisplatform CROW drie nieuwe standaarden gepubliceerd voor het afnemen van iDiensten. Deze standaarden en stappenplannen zorgen ervoor dat decentrale overheden die hun stads- en wegbeheer effectief en efficiënt willen organiseren door het afnemen van diensten voldoen aan nieuwste richtlijnen en actuele wet- en regelgeving. De drie nieuwe CROW [...]
Read More

Om meer impact te hebben met Smart Mobility zijn schaalvergroting, samenhang, uniformiteit, rendement en kennis onontbeerlijk. Daarom hebben bestuurders van het Rijk, de provincies, de G5 en metropool- en vervoerregio’s besloten om hun krachten te bundelen. Zo kan Smart Mobility maximaal bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdaging om steden, economische toplocaties en buitengebieden [...]
Read More

Op 22 mei vond in Haarlem de marktconsultatiebijeenkomst iDiensten van het programma iCentrale plaats. Algemeen directeur provincie Noord-Holland Renée Bergkamp hield een inleiding voor de deelnemers. De circa vijftig aanwezige professionals vertegenwoordigden ruim 20 bedrijven die overwegen om iDiensten te gaan aanbieden. De presentatie van deze bijeenkomst is ook via deze website beschikbaar. Aan de [...]
Read More

In samenwerking met kennisplatform CROW is de brochure Afnemen iDiensten gepubliceerd. Dit stappenplan schetst hoe decentrale overheden gestructureerd en stapsgewijs hun eigen situatie en ambities kunnen vertalen naar slimme iDiensten die hierop aansluiten.    Dankzij de iDiensten die zijn ontwikkeld in het publiek-private programma iCentrale hoeven decentrale overheden niet meer zelf te investeren in publieke bediencentrales voor wegbeheer, maar kunnen ze [...]
Read More

Het programma iCentrale gaat op 15 maart 2019 een nieuwe fase in. Daarmee eindigt na twee jaar Fase 2, en zijn de betrokken private partijen ontkoppeld. De publiek-private samenwerking heeft in Fase 2 belangrijke resultaten opgeleverd: De ontwikkeling is afgerond Er zijn 19 volwaardige iDiensten ontwikkeld, een werkende iDemonstrator en 9 landelijke CROW-standaarden. Praktijktoepassingen bij [...]
Read More